Czynniki energetyczne

Jesteś tutaj: »

Energia elektryczna

  • na napięciu 6 kV
  • na napięciu 0,4 kV

Energia cieplna

  • para 0,4 MPa
  • para 1,2 MPa
  • woda grzewcza 135/70 oC
  • woda grzewcza 90/70 oC

Gazy techniczne

  • Sprężone powietrze technologiczne 
  • Sprężone powietrze do automatyki
  • Azot

Wody chłodnicze

Woda pitna

Woda zdekarbonizowana

Woda zdemineralizowana

Woda p.poż.

Przesył i oczyszczanie ścieków