Koncesje i taryfy

Jesteś tutaj: Home »

Data publikacji: 30.09.2016 r.

ENERGO-STIL, jako wytwórca i dostawca czynników energetycznych niezbędnych do funkcjonowania zakładów i firm prowadzących działalność gospodarczą na obszarze przemysłowym STILON, posiada koncesje przyznane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie:

Kodeks Sieci NC RfG

Cennik czynników energetycznych, usług przesyłu i dystrybucji – dostępny w siedzibie ENERGO-STIL.

Cennik dla energii elektrycznej /taryfa dla usługi obrotu energią elektryczną/ - dostępny w siedzibie ENERGO-STIL

Pliki do pobrania:

 


DOC

Wniosek na przyłączenie do 40 kW

DOC

Wniosek na przyłączenie powyżej 40 kW

PDF

Zmiana stawki opłaty kogeneracyjnej od dnia 01.01.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20.12.2019 r.

PDF

Zmiana taryfy obrotowej od 1.01.2017

PDF

Zmiana w Taryfie dla energii elektrycznej dotycząca korekty stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej na rok 2019

PDF

Zmiana w Taryfie dla energii elektrycznej dotycząca korekty stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE na rok 2018

PDF

Zmiana w Taryfie dla energii elektrycznej dotycząca korekty stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE na rok 2017

PDF

ENERGO-STIL, jako koncesjonowany dostawca energii elektrycznej posiada aktualnie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji w Warszawie Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej /obowiązuje od 01.07.2021/

PDF

ENERGO-STIL, jako koncesjonowany dostawca energii elektrycznej posiada aktualnie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji w Warszawie Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej /obowiązuje od 01.11.2019/

PDF Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
PDF

Cennik usług na zlecenia odbiorcy

 

Cennik dla energii elektrycznej /taryfa dla usługi obrotu energią elektryczną/ - dostępny w siedzibie ENERGO-STIL


PDF

ENERGO-STIL, jako koncesjonowany sprzedawca energii cieplnej w postaci: pary wodnej 0,4 MPa, pary wodnej 1,2 MPa, wody grzewczej C.O., posiada aktualnie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji TARYFĘ przesyłową dla ciepła obowiązującą od 1.12.2020 r.

PGE GiEK S.A. Oddz.Elektrociepłownia - producent energii cieplnej
TARYFA dla ciepła (2021)

PGE GiEK S.A. Oddz.Elektrociepłownia - producent energii cieplnej
TARYFA dla ciepła


PDF

EXATEL - operator teletechniczny na terenie STILON cennik usług