Koncesje i taryfy

Jesteś tutaj: »

ENERGO-STIL, jako wytwórca i dostawca czynników energetycznych niezbędnych do funkcjonowania zakładów i firm prowadzących działalność gospodarczą na obszarze przemysłowym STILON, posiada koncesje przyznane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie:

Kodeks Sieci NC RfG

Cennik czynników energetycznych, usług przesyłu i dystrybucji – dostępny w siedzibie ENERGO-STIL.

Cennik dla energii elektrycznej /taryfa dla usługi obrotu energią elektryczną/ - dostępny w siedzibie ENERGO-STIL

Pliki do pobrania:

 


PDF

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych

DOC

Wniosek na przyłączenie do 40 kW

DOC

Wniosek na przyłączenie powyżej 40 kW

  Wzory umów:
PDF

Wzór umowy kompleksowej

PDF

Wzór umowy przyłączeniowej

  Taryfy:
PDF ENERGO-STIL, jako koncesjonowany dostawca energii elektrycznej posiada aktualnie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej /obowiązuje od 01.05.2024 r
PDF ENERGO-STIL, jako koncesjonowany dostawca energii elektrycznej posiada aktualnie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji w Warszawie Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej /obowiązuje od 28.04.2023
PDF

Cennik usług na zlecenia odbiorcy

 

Cennik dla energii elektrycznej /taryfa dla usługi obrotu energią elektryczną/ - dostępny w siedzibie ENERGO-STIL

PDF

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania sprzedawanej energii elektrycznej


PGE GiEK S.A. Oddz. Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. - producent energii cieplnej
TARYFA dla ciepła /obowiązuje od 01.12.2023 roku/
ENERGO-STIL, jako koncesjonowany sprzedawca energii cieplnej w postaci: pary wodnej 0,4 MPa, pary wodnej 1,2 MPa, wody grzewczej C.O., posiada aktualnie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji TARYFĘ przesyłową dla ciepła obowiązującą od 1.08.2023 r

PDF

EXATEL - operator teletechniczny na terenie STILON cennik usług