Obowiązki informacyjne OSD

Jesteś tutaj: Home »

Data publikacji: 26.05.2017 r.

Pliki do pobrania:

PDF

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej

PDF

Załącznik nr 1 ENST

PDF

Załącznik nr 2 ENST

PDF

Załącznik nr 3 ENST

PDF

Załącznik nr 4 ENST

PDF

Załącznik nr 5 ENST

PDF

Załącznik nr 6 ENST

PDF

Załącznik nr 7 ENST

PDF

Załącznik nr 8 ENST

PDF

Zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

PDF Karta Aktualizacji nr 1/2017  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PDF

Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z Art.7 ust. 8l, pkt.2 ustawy – Prawo Energetyczne , ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia do wiadomości zestawienie dostępnych mocy przyłączeniowych w latach od 2021 do 2026.

PDF

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania sprzedawanej energii elektrycznej

PDF

Wykaz Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z Art.7 ust. 8l, pkt.1 ustawy – Prawo Energetyczne , ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia do publicznej wiadomości informacji dotyczącej podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Poniższe informacje będą aktualizowane co najmniej raz na kwartał i zamieszczane na stronie internetowej ZE „Energo-Stil”.

PDF

Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2020 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z późn. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia informację o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2020 na obszarze obsługiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2019 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z późn. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia informację o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2019 na obszarze obsługiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2018 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z późn. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia informację o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2018 na obszarze obsługiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2017 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z późn. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia informację o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2017 na obszarze obsługiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2016 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z późn. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udostępnia informację o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2016 na obszarze obsługiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowiązanego”

PDF

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowiązanego na rok 2018”

PDF

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowiązanego na rok 2019”

PDF

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowiązanego na rok 2020”

PDF

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowiązanego na rok 2021”