Obowi─ůzki informacyjne OSD

Jeste┼Ť tutaj: »

Data publikacji: 9.04.2024 r.

Komunikat ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o. dotycz─ůcy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 23.03.2023 r.

21.03.2023

ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o. pe┼éni─ůca funkcj─Ö operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, ┼╝e podaje pod konsultacje Projekt zmian Karty aktualizacji nr 01/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o. opracowa┼éa Projekt zmian Karty aktualizacji nr 01/2023 IRiESD, który zosta┼é opublikowany w dniu 21 marca 2023 r. na stronie internetowej Spó┼éki: www.energostil.pl.

Wype┼éniaj─ůc obowi─ůzek wynikaj─ůcy z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zmianami), ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dost─Öpie do Projektu zmian Karty aktualizacji nr 01/2023 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Zapraszamy do zg┼éaszania ewentualnych uwag do przedstawionego Projektu zmian Karty aktualizacji nr 01/2023 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zg┼éoszeniowego. Uwagi nale┼╝y zg┼éasza─ç w okresie miesi─ůca od daty opublikowania Projektu zmian Karty aktualizacji nr 01/2023 IRiESD, tj. do 21 kwietnia  2023 r. w jeden z nast─Öpuj─ůcych sposobów:

Na e-mail: info@energostil.pl

lub

ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o
Ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.

 

Pliki do pobrania:

PDF Konsultacje planu rozwoju na lata 2024-2026
PDF Sprawozdanie z konsultacji planu rozwoju na lata 2024-2026
PDF Plan ograniczeń w dostawie ciepła na lata 2023-2025
PDF

Wnioski o udzielenie bonifikaty mo┼╝na sk┼éada─ç w siedzibie ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o. lub elektronicznie na adres: info@energostil.pl

Wniosek o udzielenie bonifikaty

PDF PROCEDURY REKLAMACYJNE
PDF Rejestr magazynów energii
PDF

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej

PDF

Za┼é─ůcznik nr 1 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 2 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 3 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 4 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 5 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 6 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 7 ENST

PDF

Za┼é─ůcznik nr 8 ENST

PDF Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którumi OSD zawar┼é umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug dystrybucji
  SPRZEDA┼╗ REZERWOWA
PDF

Informacja o sprzedawcy rezerwowym energii elektrycznej

PDF

Wzór umowy kompleksowej - sprzeda┼╝ rezerwowa

 

CENNIK DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDA┼╗Y REZERWOWEJ - dost─Öpny w siedzibie ENERGO-STIL

PDF

Zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

PDF Karta Aktualizacji nr 1/2017  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PDF Karta Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PDF

Informacja o dost─Öpno┼Ťci mocy przy┼é─ůczeniowej do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z Art.7 ust. 8l, pkt.2 ustawy – Prawo Energetyczne , ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udost─Öpnia do wiadomo┼Ťci zestawienie dost─Öpnych mocy przy┼é─ůczeniowych w latach od 2024 do 2029.

PDF

Wykaz Podmiotów ubiegaj─ůcych si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z Art.7 ust. 8l, pkt.1 ustawy – Prawo Energetyczne , ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udost─Öpnia do publicznej wiadomo┼Ťci informacji dotycz─ůcej podmiotów ubiegaj─ůcych si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci elektroenergetycznej.

Poni┼╝sze informacje b─Öd─ů aktualizowane co najmniej raz na kwarta┼é i zamieszczane na stronie internetowej ZE „Energo-Stil”.

PDF

Informacja o wska┼║nikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2023 r.

Zgodnie z § 41 ust. 2 rozporz─ůdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegó┼éowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z pó┼║n. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udost─Öpnia informacj─Ö o wska┼║nikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2023 na obszarze obs┼éugiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Informacja o wska┼║nikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2022 r.

Zgodnie z § 41 ust. 2 rozporz─ůdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegó┼éowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z pó┼║n. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udost─Öpnia informacj─Ö o wska┼║nikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2022 na obszarze obs┼éugiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF

Informacja o wska┼║nikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2021 r.

Zgodnie z § 41 ust. 2 rozporz─ůdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegó┼éowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r- Nr93, poz.623 z pó┼║n. zm), ZE „Energo-Stil” S. z o.o. udost─Öpnia informacj─Ö o wska┼║nikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2017 na obszarze obs┼éugiwanym przez ZE „Energo-Stil"

PDF Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowi─ůzanego na rok 2022
PDF Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowi─ůzanego na rok 2023
PDF Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia „Sprzedawcy Zobowi─ůzanego na rok 2024