Parametry jakościowe oferowanej wody zdemineralizowanej

Parametr

Jednostka

Max.

wartości

Przewodnictwo

microS/cm

1,0

Odczyn

pH

5,5 – 6,5

Zawartość żelaza

mg/dm3

0,02

Twardość całkowita

mg/dm3

0,5

Zawartość chlorków

mg/dm3

0,5

Zawartość krzemianów

mg/dm3

0,0