Czynniki energetyczne
Woda zdemineralizowana

WODA ZDEMINERALIZOWANA

woda...

KONCESJE I TARYFY

koncesje i taryfy

USŁUGI

usługi

CZYNNIKI ENERGETYCZNE

czynniki energetyczne

 

Działalność Zakładu w zakresie energoelektryki sięga 1951 r.

Spółka "ENERGO-STIL" jest firmą multienergetyczną. Posiadamy kadrę i personel wykonawczy o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu, wyposażoną w profesjonalny sprzęt wykonawczy, pomiarowy i laboratoryjny.

Naszym klientom szczególnie na obszarze przemysłowym STILON oferujemy:

 • dostawę czynników energetycznych (en.elektryczna , en.cieplna, wody chłodnicze)
 • dostawę gazów technicznych (sprężone powietrze i azot)
 • dostawę wody pitnej i wód technologicznych (zdekarbonizowanej, zdemineralizowanej)
 • serwis usług elektrycznych
 • serwis usług energetycznych
 • usługi telekomunikacyjne (poprzez centralę f-my EXATEL

ZGŁOSZENIA AWARII

Zgłoszenia dotyczące awarii proszę przekazywać do pracowników dyżurnych Energostilu pod całodobowy numer telefonu

tel. 95 733 2954

lub

tel. 95 733 2955

Woda zdemineralizowana

Przy zastosowaniach, dla których wymagana jest woda najwyższej jakości (pozbawiona zawiesin, mętności, rozpuszczonych gazów, związków organicznych i nieorganicznych) stosowana jest woda ultraczysta. Możemy spotkać się także z nazwami woda zdejonizowana, woda destylowana, woda zdemineralizowana, woda demineralizowana.

ZE „Energo-Stil” Sp. z o.o. posiada doświadczenia w produkcji takiej wody od roku 1972. Woda zdemineralizowana produkowana jest tu w kilkustopniowym procesie oczyszczania z wykorzystaniem złóż jonowymiennych.

Odbiorcami wody zdemineralizowanej produkowanej w naszym zakładzie są przede wszystkim firmy zlokalizowane na terenie przemysłowym ZWCh "Stilon" S.A., poprzez system rurociągów przesyłowych, ale także odbiorcy przemysłowi odbierający ją samodzielnie do pojemników.

Przykładowe zastosowanie wody zdemineralizowanej (destylowanej, ultraczystej)

Parametry jakościowe oferowanej wody zdemineralizowanej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


Informacji dodatkowych udziela:
Arkadiusz Sowiński
tel. 95 733 28 40
e-mail: arkadiusz.sowinski@stilon.com.pl

 
czytaj więcej...

Koncesje i taryfy

ENERGO-STIL, jako wytwórca i dostawca czynników energetycznych niezbędnych do funkcjonowania zakładów i firm prowadzących działalność gospodarczą na obszarze przemysłowym STILON, posiada koncesje przyznane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie:

czytaj więcej...

Usługi

Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach energoelektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i powyżej 1 kV

 • pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • pomiary eksploatacyjne i lokalizacja uszkodzeń w liniach kablowych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • badanie instalacji piorunochronnej oraz rezystywności grunt
 • badanie sprzętu izolacyjnego
 • montaż i nastawa układów zabezpieczeń w polach zasilających, pomiarowych i odpływowych rozdzielni NN i WN

Wykonywanie analiz laboratoryjnych:

 • pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy
 • wody pitnej i technologicznej
 • ścieków
 • olejów transformatorowych
 
czytaj więcej...